معرفی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت‌مدرس در طول نزدیک به سه دهه فعالیت، دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری را در گرایش‌های اصلی مهندسی برق و کامپیوتر عرضه نموده است. ادامه

جدیدترین اخبار

گروه‌های آموزشی
اعضای هیأت علمی
دانش‌آموختگان
دانشجویان

پذیرش دانشجو (دکتری و کارشناسی ارشد)

پذیرش از طریق آزمون ورودی وزارت علوم

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته (روزانه، نوبت دوم، یادگیری الکترونیکی)

پذیرش از طریق آزمون ورودی علوم پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پایه پزشکی کارشناسی‌ارشد (روزانه، نوبت دوم، مازاد/پردیس بین الملل)

پذیرش پردیس دانشگاهی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی و علوم پزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته پردیس دانشگاهی (شهریه پرداز)

پذیرش یادگیری الکترونیکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)

پذیرش متقاضیان رشته‌های غیرپزشکی در هر سال تحصیلی وفق ضوابط ابلاغی وزارت علوم

پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به‌تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور

پذیرش از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت یا تسلیم درخواست مستقیم

پذیرش دانشجویان غیرایرانی

پذیرش اتباع غیرایرانی از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت، به صورت بورسیه

پذیرش مربیان دانشگاه‌ها و تبدیل بورس خارج به داخل و بورسیه

پذیرش متقاضیان دکتری پس از ارائه معرفی نامه وزارتین علوم یا بهداشت

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه‌ها

مشاهده فهرست کامل آزمایشگاه‌ها...

توضیح متنی از آزمایشگاه ها

 • اتاق تمیز
 • پردازش سیگنالهای دیجیتال
 • سیستم های الکترونیک
 • شبیه سازی قطعات و سیستم های اپتوالکترونیک
 • نانواپتوالکترونیک
 • مدل سازی و شبیه سازی ادوات
 • میکروالکترونیک
 • موج میلیمتری و تراهرتز
 • نانوحسگرها و آشکارسازها
 • سیستم های مخابراتی
 • پردازش سیگنالهای پزشکی
 • فراصوت
 • برنامه ریزی و بازار در شبکه های قدرت
 • امنیت سیستم قدرت
 • ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی
 • سیستمهای کنترل پیشرفته
 • سیستمهای کنترل هوشمند
 • کنترل و شبکه های ارتباطی
 • سیستمها، علوم زیستی و کنترل
 • امنیت شبکه های صنعتی و اینترنت اشیا

دوره‌های تحصیلی

Shape