حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


محسن پارسامقدم
معاون آموزشی


پائیز عزمی
معاون پژوهشی


بابک محمدزاده اصل

مدیران گروه‌ها


کنترل


سجاد ازگلی
مهندسی کامپیوتر


بهزاد اکبری نودوزقی
معماری سیستم‌های کامپیوتری


بهزاد اکبری نودوزقی
قدرت


رضا بیرانوند
الکترونیک


سعید سعیدی
مخابرات


محسن غفاری میاب
مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک


بابک محمدزاده اصل