حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


محسن پارسامقدم
معاون پژوهشی


محمدکاظم شیخ الاسلامی
معاون آموزشی


پائیز عزمی

مدیران گروه‌ها


مهندسی کامپیوتر


بهزاد اکبری نودوزقی
معماری سیستم‌های کامپیوتری


بهزاد اکبری نودوزقی
قدرت


محسن پارسامقدم
کنترل


امین رمضانی
الکترونیک


سعید سعیدی
مخابرات


محسن غفاری میاب
مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک


بابک محمدزاده اصل