مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک


 

گروه مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با سابقه بیش از دو دهه فعالیت، از گروههی شناخته شده فعال در حوزه تحصیلات تکمیلی در کشور می باشد. هدف اصلی گروه مهندسی پزشکی، طراحی و آنالیز ابزار مهندسی در کاربردهی پزشکی و در راستی تشخیص و درمان مناسب تر انواع بیماریها می باشدکه بعنوان ابزار کمکی در اختیار پزشکان قرار می گیرد.