•  مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک
    مدیر گروه
    دکتر علی محلوجی فر

آمار و اطلاعات

فعاليت‌هاي گروه مهندسي پزشکي در دو زمینه سسيستم‌هاي ابزار دقيق و نيز پردازش و آناليز سيگنالهاي حياتي متمرکز مي‌باشد که در هر دو زمینه تحقيقات بنيادي و کاربردي متعددي در طي ساليان اخير صورت پذيرفته و دانشجويان فارغ‌التحصيل کارشناسي ارشد و دکتری در زمينه های مربوطه تربيت يافته‌¬اند.
در زمینه سيستمهاي ابزار دقيق، به تحقیق در حوزه های اپتيک پزشکي، فراصوت، تصويرگري و تشخيص به کمک کامپيوتر و مدلسازي سيستمهاي بيولوژيکي و همچنين در زمینه پردازش و آناليز سيگنال، به تحليل سيگنال‌هاي حياتي از قبيل سيگنالهاي قلبي، مغزي، ماهيچه¬اي و تصاویر پزشکی از قبیل اولتراسوند، MRI و CT پرداخته مي شود.
این گروه در زمینه پردازش سیگنال های اولتراسوند و شکل دهی پرتو اولتراسوند یکی از گروه های تحقیقاتی پیشرو و شناخته شده در ایران و جهان است و با آزمایشگاه های مجهز و معروف اولتراسوند در اروپا و آمریکا همکاری نزدیکی دارد.