زمینه‌های تحقیقاتی


 

علی محلوجی فر (دانشیار)

  • فراصوت، پردازش تصاویر پزشكی،|ابزار دقیق پزشکی

بابک محمدزاده اصل (دانشیار)

  • پردازش سیگنال ‌های حیاتی‌|پردازش سیگنال اولتراسوند

مهدی عروجی (استادیار)