•  مهندسی کامپیوتر
    مدیر گروه
    دکتر محمد صنیعی آباده

آمار و اطلاعات

معرفی

فعالیت های آموزشی و پژوهشی در این گروه در زمینه‌ هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی عمیق، سیستم‌های هوشمند، پردازش تصویر و بینایی ماشین، کلان داده‌کاوی، الگوریتم های پیشرفته و مهندسی نرم‌افزار متمرکز می باشد. در گروه کامپیوتر از روشهای پیشرفته هوش مصنوعی برای بهبود کارآیی در حوزه های گوناگونی نظیر پزشکی، بیوانفورماتیک، ترافیک شهری، بانکداری، بورس و بازارهای مالی، شبکه های اجتماعی، بازاریابی و غیره استفاده شده است.