زمینه‌های تحقیقاتی


 

سعید جلیلی (دانشیار)

 • طراحی جستجو بنیان معماری سیستمهای نرم‌افزاری
 • کنترل نامتمرکز در سیستم‌ های توزیع شده خودوفقی
 • وارسی حین اجرای نرم افزار
 • امنیت اینترنت اشیا
 • وارسی پروتکل های امنیتی
 • جرمیابی دیجیتال
 • بیوانفورماتیک

محمد صنیعی آباده (دانشیار)

 • نظر کاوی در وب و شبکه های اجتماعی
 • سامانه های هوشمند مبتنی بر عظیم داده کاوی
 • روشهای فرامکاشفه ای در داده کاوی
 • داده کاوی در پزشکی و بیو انفورماتیک

نصراله مقدم چرکری (دانشیار)

 • آنالیز و بازیابی تصویر و ویدیو
 • شبكه های حسگر و بی سیم
 • شناسایی رخداد در سامانه های ویدیویی
 • شبکه های پیچیده
 • بیو انفورماتیک

مهدی آبادی (استادیار)

 • امنیت شبکه
 • رایانش تکاملی
 • داده‌کاوی
 • مهندسی معکوس و تحلیل بدافزار
 • تشخیص نفوذ
 • حریم خصوصی
 • جرم‌یابی دیجیتال

بهزاد اکبری نودوزقی (استادیار)

 • شبکه های کامپیوتری
 • شبکه ها و سیستم های چند رسانه ای
 • امنیت شبکه و اطلاعات
 • مدل سازی و تحلیل شبکه های کامپیوتری
 • مدیریت شبکه و تحلیل داده های شبکه
 • رایانش ابری
 • شبکه های نرم افزاری تعریف شده (SDN)
 • مجازی سازی کارکردهای شبکه (NFV)
 • شبکه های نسل آينده

صادق دری نوگورانی (استادیار)

 • امنیت و حریم خصوصی در سامانه‌های توزیع شده نرم‌افزاری
 • مدیریت ریسک در سامانه‌های رایانه‌ای
 • فناوری زنجیره بلوک (بلاکچین)
 • مدیریت اعتماد

مهدی رعایائی اردکانی (استادیار)

 • الگوریتم و محاسبات
 • نظریه گراف و کاربردهای آن در شبکه‌های مختلف
 • علوم شبکه
 • علوم داده

علیرضا شفیعی نژاد (استادیار)

 • کدینگ شبکه و تخصیص منابع در شبکه های بی سیم
 • سیستم های مبتنی بر زنجیره بلوکی
 • رمزنگاری دخیره ساز ابری و دستگاههای اینترنت اشیاء
 • تشخیص تروجان های سخت افزاری
 • طراحی و تحلیل الگوریتم های رمز قالبی
 • پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم های رمز نامتقارن

فوآد قادری (استادیار)

 • یادگیری ماشین
 • پردازش سیگنال
 • تحلیل داده