•  الکترونیک
    مدیر گروه
    دکتر وحید احمدی

آمار و اطلاعات

گروه مهندسی الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس با سه دهه فعالیت، شامل دو گرایش "افزاره های میکرو و نانوالکترونیک" و "طراحی مدارهای مجتمع الکترونیک" است.
زمینه های تخصصی گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیک شامل: طراحی، شبیه سازی و ساخت ادوات فتونیک، نانوفتونیک، بایوفوتونیک، پلاسمونیک، نانوالکترونیک، بیوالکترونیک و میکروالکترومکانیک است. زمینه های تخصصی گرایش "طراحی مدارهای مجتمع الکترونیک" شامل: مدارهای مجتمع آنالوگ، فرکانس بالا و مایکروویو، سیستم های مخابرات بی سیم، سیستم های مخابرات نوری، رادیوی نرم افزاری، مبدل های داده، بازشناسی الگو، پردازش تصویر، پردازش صوت و پردازنده های دیجیتال است.
گروه الکترونیک تمرکز خود را بر ارائه راهکار های نوین در حوزه تخصصی و حوزه های بین رشته ای، تولید دانش فنی و پیاده‌سازی ایده ها قرار داده و متعهد به توسعه مرزهای دانش در همه حوزه های صنعت الکترونیک است.