متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای کامیار رشیدی، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر: طراحی و بهینه‌سازی فیبرهای میکروساختار برای خمش¬های بزرگ

 • عنوان: طراحی و بهینه‌سازی فیبرهای میکروساختار برای خمش های بزرگ
 • ارائه‌کننده: کامیار رشیدی
 • استاد راهنما: دکتر داود فتحی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر وحید احمدی
 • استاد ناظر داخلی دوم: TEXT
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر رضا مسعودی (دانشگاه: علوم و تحقیقات )
 • استاد ناظر خارجی دوم: TEXT
 • استاد مشاور اول: دکتر حسین طالب
 • استاد مشاور دوم: TEXT
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: TEXT
 • مکان: کلاس پ-6
 • تاریخ: 97/12/22
 • ساعت: 11:00

چکیده در این پایان‌نامه روش جدیدی برای طراحی و بهینه‌سازی فیبرهای بلور فوتونی تک مد با سطح مد زیاد پیشنهاد شده است. در این روش، ساختار فیبر بلور فوتونی با استفاده از الگوریتم گرگ¬های خاکستری در خمش¬های زیاد بهینه می‌شود به نحوی که سطح موثر مد و تلفات مدهای مرتبه بالاتر افزایش یابد و همچنین تلفات مد اصلی کاهش پیدا کند. برای محاسبه‌ی مدهای انتشاری در فیبر بلور فوتونی از روش اجزاء محدود (FEM) استفاده شده است. همچنین برای تعیین مرتبه¬ی مدهای فیبر بلور فوتونی، روشی مبتنی بر تحلیل پروفایل میدان الکتریکی با استفاده از روش‌‎های پردازش تصویر ارائه شده است. برای اطمینان از عملکرد این روش، ساختار فیزیکی یک نمونه فیبر بلور فوتونی با سطح مد زیاد بهینه‌سازی شده و 16 ساختار بهینه برای فیبر بلور فوتونی بدست آمده است. نتایج شبیه¬سازی نشان می¬دهد که در مقایسه با ساختار اولیه فیبر، سطح موثر مد به میزان 1.26 برابر و تلفات مد مرتبه بالاتر به میزان 7 برابر افزایش یافته است و همچنین تلفات مد اصلی به میزان 17 برابر کاهش یافته است. علاوه بر این، حساسیت ساختارهای بهینه‌سازی شده به تغییرات طول موج و شعاع خمش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحلیل حساسیت نشان می¬دهد که برخی از ساختارهای بهینه حساسیت بیشتری به طول‌موج دارند. علاوه بر این، ما دریافتیم در برخی از ساختارهای بهینه‌ تلفات مدهای مرتبه بالاتر بسیار حساس به شعاع خمش است و از این رو هر یک از ساختارهای بهینه برای کاربرد خاصی برتری دارد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهاد شده یک روش جامع و هوشمند برای بهینه‌سازی ساختار فیزیکی فیبرهای نوری بلور فوتونی بوده و برای دیگر انواع فیبرهای نوری نیز قابل استفاده است.
کلمات کلیدی تلفات خمش، سطح مد، فیبر بلور فوتونی، بهینه¬سازی چند هدفه

21 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 205