متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم طاهره حیدری، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر: طراحی و تحلیل یک گیرنده در فرکانس موج میلی متری با هدف بهبود شاخص نویز

  • عنوان: طراحی و تحلیل یک گیرنده در فرکانس موج میلی متری با هدف بهبود شاخص نویز
  • ارائه‌کننده: طاهره حیدری
  • استاد راهنما: دکتر عبدالرضا نبوی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر سعید سعیدی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمود کمره ای (دانشگاه: تهران )
  • مکان: سالن جلسات دانشکده برق
  • تاریخ: 97/09/12
  • ساعت: 16:00

چکیده: طراحی تقویت کننده کم نویز و میکسر در فرکانس¬های بالا به دلیل اثر عناصر پارازیتی و مصالحه بین پارامتر ها با چالش های فراوانی رو برو است. در این پایان نامه به طراحی بخش پیشانی یک گیرنده در فرکانس موج میلی متری با هدف بهبود شاخص نویز در تکنولوژی 0.18µm cmos می¬پردازیم. در این طراحی با بهره گیری از بلوک های ترکیبی شامل تقویت کننده کم نویز و میکسر به دنبال کاهش توان مصرفی و مساحت تراشه هستیم. جهت بهبود پارامترهای بلوک ترکیبی از تکنیک هایی مانند تبدیل ورودی تک سر به تفاضلی، شبکه تقویت بهره، تکنیک قله زنی سلفی و شبکه سلف¬های تزویجی بهره برده ایم. در این پایان نامه علاوه بر بهبود پارامترهای بهره و نویز، از طریق جداسازی مسیر DC بخش ترارسانایی و سوئیچ¬ها نیازی به تکنیک تزریق جریان نخواهد بود. در این ساختار نیاز به یک بالون جهت ایجاد ورودی تفاضلی و یک تقویت کننده کم نویز مجزا در ابتدای مسیر گیرنده برطرف شده است.
کلمات کلیدی: موج میلی متری، شبکه تزویجی، LNMA، تکنیک STD، تکنیک تقویت ترارسانایی

11 آذر 1397 / تعداد نمایش : 305