متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم صدف شامخی، گروه مهندسی پزشکی

خلاصه خبر: بهبود کیفیت تصویربرداری فوتوآکوستیک با استفاده از وزن دهی وفقی خروجی شکل دهنده های پرتو

  • عنوان: بهبود کیفیت تصویربرداری فوتوآکوستیک با استفاده از وزن دهی وفقی خروجی شکل دهنده های پرتو
  • ارائه‌کننده: صدف شامخی
  • استاد راهنما: دکتر بابک محمدزاده اصل
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر علی محلوجی فر
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر حمید ابریشمی مقدم (دانشگاه: خواجه نصیرالدین طوسی)
  • مکان: اتاق شورا
  • تاریخ: 97/11/15
  • ساعت: 09:30

چکیده: تصویربرداری فوتوآکوستیک یک شیوه نوین تصویربرداری است که مشخصه های تصویربرداری نوری و تصویربرداری اولتراسوند را با یکدیگر ترکیب می کند و اطلاعات ساختاری، عملکردی و آناتومیکی را فراهم می کند. یکی از چالش های اساسی در تصویربرداری فوتوآکوستیک نویزها هستند که باعث کاهش کیفیت تصویر می شوند. به همین منظور در این تحقیق دو روش بر مبنای همدوسی سیگنال های دریافتی برای کاهش نویز تصاویر فوتوآکوسیک ارائه شده است. روش اول، به کارگیری تکنیک ترکیب روش شکل دهی پرتو EIBMV و فاکتور وزن دهی SCF در تصویربرداری فوتوآکوستیک می باشد. در مقایسه با تکنیک های دیگر بازسازی تصویر در فوتوآکوستیک رزولوشن روش ارائه شده نسبت به روش های DAS، MV و EIBMV به ترتیب در حدود 305%، %19.4 و 0.99% بهبود داشته است، که این بهبود رزولوشن با افزایش عمق بیشتر هم می شود.از لحاظ بهبود نسبت سیگنال به نویز نیز روش ارائه شده نسبت به روش های DAS، MV و EIBMV به ترتیب در حدود (dB 102 و 65%) ، (dB95.5 و 61%) و (dB42.6 و 27%) بهبود داشته است، که با توجه به کاهش نسبت سیگنال به نویز با افزایش عمق تصویربرداری بسیار مطلوب است. روش دوم، ترکیب فاکتور وزن دهی SMSF با شکل دهنده پرتو EIBMV در تصویربرداری فوتوآکوستیک می باشد. در مقایسه با تکنیک های دیگر بازسازی تصویر در فوتوآکوستیک رزولوشن روش ارائه شده نسبت به روش های DAS، MV و EIBMV به ترتیب در حدود 306.46% ، 19.8% و 1.29% بهبود داشته است. از لحاظ بهبود نسبت سیگنال به نویز نیز، روش ارائه شده نسبت به روش های DAS، MV و EIBMV به ترتیب در حدود (dB 82.6 و 60%)، (dB 76 و 55.33%) و (dB 23و 17%) بهبود داشته است.
کلمات کلیدی: شکل دهی پرتو – فاکتور وزن دهی – فوتوآکوستیک

14 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 231