متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه هوا فضا و مدیر گروه زبانشناسی دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه هوا فضا و مدیر گروه زبانشناسی دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر امین فرخ آبادی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه هوافضا دانشکده مهندسی مکانیک و دکتر ارسلان گلفام با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه زبانشناسی دانشکده علوم انسانی ، هر یک به مدت دو سال منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر مجید میرزایی مدیر پیشین گروه هوافضا و دکتر عالیه کرد زعفرانلو مدیر پیشین گروه زبانشناسی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

13 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 4330