متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، سرپرست گروه جنگلداری منصوب و سرپرست گروه آمار کاربردی و مدیر گروه مرتعداری در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، سرپرست گروه جنگلداری منصوب و سرپرست گروه آمار کاربردی و مدیر گروه مرتعداری در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر اکبر نجفی با رتبه علمی دانشیار به عنوان سرپرست گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی برای مدت دو سال منصوب و دکتر موسی گلعلی زاده با رتبه علمی دانشیار به عنوان سرپرست گروه آمار کاربردی دانشکده علوم ریاضی و دکتر قاسمعلی دیانتی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی به مدت دو سال در سمت خود ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

28 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 3863