متن کامل خبر


 
نظر سنجی از اساتید در خصوص عوامل تأثیرگذار بر انتقال فنّاوری از دانشگاه به صنعت

خلاصه خبر: دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه به منظور شناسایی راهبردهای مناسب انتقال فناوری (تجاری‌سازیِ نتایج پژوهش‌های دانشگاهی) در دانشگاه، به برگزاری یک نظرسنجی اینترنتی از اعضای هیأت علمی دانشگاه اقدام کرده است.

دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه به منظور شناسایی راهبردهای مناسب انتقال فناوری (تجاری‌سازیِ نتایج پژوهش‌های دانشگاهی) در دانشگاه، به برگزاری یک نظرسنجی اینترنتی از اعضای هیأت علمی دانشگاه اقدام کرده است.
منظور از تجاری‌سازیِ نتایج پژوهش‌های دانشگاهی؛ انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت، تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌های دانشگاهی، فرایند تبدیل دستاوردهای پژوهشی به محصولات واقعی و توسعۀ ایده‌ها و یافته‌های جدید به محصولات جدید و کسب ارزش اقتصادی و اجتماعی برای دانشگاه است. بعبارتی تجاری سازی فرایندی است که ایده، نتیجۀ پژوهش یا اختراع دانشگاهی را به محصولات، خدمات و فرایندهای قابل عرضه در بازار تبدیل می کند.
دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه با هدف نیل به آرمان ها و اهداف برنامه طرح تحول راهبردی، بسته موفقیتی با عنوان "شناسایی راهبردهای مناسب انتقال فناوری در دانشگاه تربیت مدرس را تعریف کرده و در این راستا از اعضاء هیأت علمی می خواهد با مراجعه به آدرس اینترنتی:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8d5-wk1ezTxWCgTfxHkyLCuWQPsGzq_kY-D475OGg74aKXA/viewform?usp=sf_link
پرسشنامه آنلاین طراحی شده را تکمیل و ارسال نمایند.

4 تیر 1396 / تعداد نمایش : 2801