میزان شهریه دانشجویان


 

میزان شهریه دوره‌های شهریه پرداز مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس با توجه به مصوبات مراجع رسمی دانشگاه، به شرح جداول زیر اعلام می‌شود:

  1. جدول شهریه دوره نوبت دوم مقطع دکتری ورودی‌های سال تحصیلی 95-1394
  2. شرایط و نحوه پرداخت شهریه تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دوره‌های نوبت دوم برای ورودی‌های سال 1394
  3. شرایط و نحوه پرداخت شهریه تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دوره نیمه‌حضوری برای ورودی‌های سال 1394
  4. جدول شهریه ورودی‌های سال تحصیلی 95-1394 دوره پردیس دانشگاهی
  5. شهریه دوره‌های یادگیری الکترونیکی

♦ تذکر: شهریه سال تحصیلی 96-1395 دوره‌های شهریه‌پرداز پس از تصویب در هیات امناء دانشگاه به اطلاع خواهد رسید.