جدیدترین اخبار
برقراری دسترسی مجدد به پایگاه اسکوپوس
دسترسی مجدد به پایگاه استنادی اسکوپوس به آدرسwww.scopus.com برقرار گردید 26اردیبهشت1397
اطلاعیه در خصوص نحوه خدمات کتابخانه در روزهای 13 الی 15 اردیبهشت 1397
کتابخانه مرکزی طی اطلاعیه ای نحوه خدمات کتابخانه در روزهای 13 الی 15 اردیبهشت را اعلام نمود 10اردیبهشت1397
اطلاعیه کتابخانه مرکزی
اطلاعیه کتابخانه مرکزی در خصوص برنامه فعالیت در روزهای پایانی سال 96 و هفته دوم فروردین سال 97
برنامه فعالیت کتابخانه مرکزی در روزهای پایانی سال 96 و هفته دوم فروردین سال 97 اعلام شد 22اسفند1396