خدمات فنی


 

طبقه‌بندي موضوعي تمام منابع اطلاعاتي خريداري شده اعم از منابع نوشتاري و الكترونيكي طبق يك نظام رده بندي (L.C.) ، جهت دسترسي به منابع اطلاعاتي در بانك اطلاعاتي كتابخانه از طريق اينترنت از داخل و خارج دانشگاه از اهداف اين گروه مي باشد.

bulletزيرمجموعه گروه خدمات فنی

  • فهرست نويسي کتاب های فارسی و عربی
  • فهرست نويسي کتاب های لاتين
  • ورود اطلاعات و آماده‌سازي منابع اطلاعاتي
  • تسویه حساب

گروه خدمات فنی

bulletاهداف

طبقه‌بندي موضوعي تمام منابع اطلاعاتي خريداري شده اعم از منابع نوشتاري و الكترونيكي طبق يك نظام رده بندي (L.C) و مستند سازی پایان نامه ها جهت دسترسي به منابع اطلاعاتي در بانك اطلاعاتي كتابخانه از طريق اينترنت از داخل و خارج دانشگاه.

bulletوظايف

فهرستنويسي كتابهاي فارسي، عربي، لاتين و غيره طبق نظام رده‌بندي L.C. ازكتابخانه كنگره آمريكا www.loc.gov/index.html، كتابشناسي ملي ايران www.nlai.irو دانش فهرست نویسان


آماده‌سازي تمام منابع اطلاعاتي طبقه‌بندي شده
انتقال اطلاعات منابع اطلاعاتي شامل كتاب، پايان‌نامه، نشريه، مقاله، اسناد و منابع الكترونيكي به بانك اطلاعات كتابخانه مرکزی


تسویه حساب با دانش آموختگان و دریافت پایان نامه فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس


تلفن تماس:82884054