متن کامل خبر


 
تعطیلات دانشگاه در ماه مرداد از تاریخ ۹۸/۰۵/۰۵ لغایت ۹۸/۰۶/۰۱ می‌باشد.

خلاصه خبر: دانشجویان محترم برای انجام کارهای اداری خود یا قبل از شروع تعطیلات و یا بعد از تاریخ ۹۸/۰۶/۰۲ برنامه‌ ریزی نمایند.

 
به اطلاع می‌رساند، تعطیلات دانشگاه در ماه مرداد از تاریخ ۹۸/۰۵/۰۵ آغاز خواهد شد و تاریخ اتمام آن ۹۸/۰۶/۰۱ می‌باشد.
 
لذا با عنایت به تعطیلی بخش‌های عمده دانشگاه، کارهای اداری در تاریخ‌های ذکر شده انجام نخواهد گرفت.
دانشجویان محترم برای کارهای اداری خود یا قبل از شروع تعطیلات و یا بعد از تاریخ ۹۸/۰۶/۰۲ برنامه ریزی نمایند.
 
 
اداره سراهای دانشجویی
 
18 تیر 1398 / تعداد نمایش : 204