متن کامل خبر


 
اطلاعيه (ترم تابستان) دانشجويان ساکن خوابگاه مجردی (رشته های پزشکی)

خلاصه خبر:

قابل توجه دانشجويان محترم ساکن خوابگاه مجردی ( رشته های پزشکی)

با توجه به آئين نامه صندوق رفاه وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و لزوم آن مبنی بر پرداخت اجاره بهاء خوابگاه در هر ترم، بدينوسيله از دانشجويان محترم رشته هاي پزشکی درخواست مي گردد به منظور مشخص شدن وضعیت سکونت درترم تابستان به موارد ذیل توجه نمایند.

 1. در صورت نیاز به سکونت در ترم تابستان
  • الف)تاریخ سکونت ترم تابستان از تاریخ 1/5/95 لغایت 31/6/95 می‌باشد.
  • ب) دانشجویانی که قصد پرداخت اجاره بهاء خوابگاه را دارند از تاریخ 15/4/95 لغایت 31/4/95 به ساختمان مدیریت دانشجویی واحد تسويه حساب پزشکی اتاق شماره 114 مراجعه و نسبت به دريافت و پرداخت فيش اجاره بها و پرداخت آن اقدام نمایند.
  • ج- لازم به توضیح است هرگونه جابجایی باید قبل از پرداخت هزینه سکونت انجام پذیرد.
  • د- پس از پرداخت فیش واریزی اجاره بهاء ضمن گرفتن کپی برای خود آن را به اتاق شماره114تحویل تا گواهی رزرو شام و ناهار برای ترم تابستان صادر گردد.
 2. درصورت عدم نیاز به استفاده از خوابگاه در ترم تابستان
  • الف) دانشجويان محترم چنانچه قصد استفاده از خوابگاه در ترم تابستان را نداشته باشند ضرورت دارد تا قبل از تاریخ 30/4/95 با مراجعه به اداره خوابگاه ها واحد مربوطه (مجردی برادران و خواهران) فرم تحویل خوابگاه را اخذ و نسبت به تحویل و تخلیه كليه وسايل شخصي خود اقدام نمایند.
  • ب) دانشجویانی که در ترم تابستان خوابگاه را تخلیه نموده اند براي دريافت معرفي نامه سكونت از تاريخ 13/6/95 لغايت 17/6/95 به اداره خوابگاه مراجعه تا اقدام لازم صورت پذیرد .
  • ج) در صورت عدم مراجعه در تاریخ های مذکور به‌منظور دریافت معرفی‌نامه سکونت ،ظرفیت‌های خالی در اختیار دیگر دانشجویان قرار خواهد گرفت.

تذکرمهم: در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف سکونت تابستان در خوابگاه ( برای تحویل و تخلیه و یا تمدید) هزینه کامل اجاره بهاء در ترم تابستان ثبت و اخذ خواهد شد.

دریافت فایل اطلاعيه (ترم تابستان) دانشجويان ساکن خوابگاه مجردی (رشته های پزشکی)

30 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 2134