متن کامل خبر


 
برنامه سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه‌ها برای صرف شام در دانشگاه اعلام شد

خلاصه خبر: برنامه دقیق سرویس ایاب و ذهاب خوابگاه‌ها برای صرف شام در پردیس مرکزی دانشگاه اعلام شد.

برنامه سرویس رفت و برگشت خوابگاه‌ها برای صرف غذا در دانشگاه در روزهای اداری(شنبه تا چهارشنبه)  

ردیف خوابگاه ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 جلالوند 19 مینی بوس 20 مینی بوس
2 بهار 19 مینی بوس 21 مینی بوس
3 باقری 19 اتوبوس 21 اتوبوس
4 حیدری 19 مینی بوس 21 مینی بوس
5 خداپرست 19 مینی بوس 21 مینی بوس
6 زعفرانیه 19 مینی بوس 20:30 مینی بوس
7 کوثر 19 اتوبوس 21 اتوبوس
8 فردوسی 19 مینی بوس 21 مینی بوس
9 سماء 3 19:10 مینی بوس 21 مینی بوس
10 سماء 2 19 مینی بوس 21 مینی بوس
11 مدرس 19 اتوبوس 21 اتوبوس
12 میرشفیعی 19 مینی بوس 20:30 مینی بوس

 

برنامه سرویس رفت و برگشت خوابگاه‌ها برای صرف غذا در دانشگاه در روزهای پنجشنبه  

ردیف خوابگاه ساعت حرکت از خوابگاه نوع وسیله ساعت حرکت از دانشگاه نوع وسیله
1 جلالوند 19 مینی بوس 21 مینی بوس
2 بهار 19 مینی بوس 21 مینی بوس
3 باقری 19 اتوبوس 21 اتوبوس
4 حیدری 19 مینی بوس 21 مینی بوس
5 خداپرست 19 مینی بوس 21 مینی بوس
6 زعفرانیه 19 مینی بوس 21 مینی بوس
7 کوثر 19 اتوبوس 21 اتوبوس
8 فردوسی 19 مینی بوس 21 مینی بوس
9 سماء 3 19:10 مینی بوس 21 مینی بوس
10 سماء 2 19 مینی بوس 21 مینی بوس
11 مدرس 19 اتوبوس 20:45 اتوبوس
12 میرشفیعی 19 مینی بوس 21 مینی بوس

 

21 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1881