متن کامل خبر


 
اطلاعيه ترم تابستان رشته‌های پزشکی

خلاصه خبر: بدينوسيله از دانشجويان محترم رشته‌های پزشکی درخواست می‌گردد به منظور مشخص شدن وضعیت سکونت درترم تابستان به موارد ذکر شده در خبر توجه نمایند.

در صورت نیاز به سکونت در ترم تابستان:
الف) تاریخ سکونت ترم تابستان از تاریخ  96/05/01 لغایت 96/06/31 می‌باشد.
ب) دانشجویانی که قصد پرداخت اجاره بهاء خوابگاه را دارند از تاریخ 96/04/15 لغایت 96/04/31 به ساختمان  خوارزمی طبقه اول  واحد تسويه حساب پزشکی اتاق شماره 111 مراجعه و نسبت به دريافت  فيش اجاره بها و پرداخت آن اقدام نمایند.
ج) لازم به توضیح است هرگونه جابجایی باید قبل از پرداخت هزینه سکونت انجام پذیرد.
د) پس از پرداخت فیش واریزی  اجاره بهاء ضمن گرفتن کپی برای خود آن را به اتاق شماره  111  تحویل دهید.
و) یادآوری می‌گردد سمپاشی خوابگاه در ترم تابستان در دومرحله انجام می‌پذیرد که دانشجویان ملزم هستند  نسبت به  ترک خوابگاه در دو روز سمپاشی که تاریخ  آن  در اطلاعیه سمپاشی اعلام می‌گردد اقدام نماید.


درصورت عدم نیاز به استفاده از خوابگاه در ترم تابستان:  
الف) دانشجويان محترم چنانچه قصد استفاده از خوابگاه در ترم تابستان را نداشته باشند ضرورت دارد  تا قبل از تاریخ 96/04/30 با مراجعه به اداره خوابگاه‌ها واحد مربوطه (مجردی برادران و خواهران) فرم تحویل خوابگاه را اخذ و نسبت به  تحویل و تخلیه كليه وسايل شخصی خود اقدام نمایند.
ب) دانشجویانی که در ترم تابستان خوابگاه را تخلیه نموده‌اند برای دريافت معرفی نامه سكونت از تاريخ 96/06/11  لغايت 96/06/15 به اداره خوابگاه‌ها مراجعه تا اقدام لازم صورت پذیرد.
ج) در صورت عدم مراجعه در تاریخ‌های مذکور به‌منظور دریافت معرفی‌نامه سکونت، ظرفیت‌های خالی در اختیار دیگر دانشجویان قرار خواهد گرفت.
تذکرمهم: در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف سکونت تابستان در خوابگاه (برای تحویل و تخلیه و یا تمدید) هزینه کامل اجاره بهاء در ترم تابستان ثبت و اخذ  خواهد شد.

28 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1361