متن کامل خبر


 
آخرین مهلت تخلیه و تحویل خوابگاه تا تاریخ 96/04/15 می‌باشد

خلاصه خبر: در صورت عدم تخلیه اداره خوابگاه‌ها علاوه بر محاسبه هزینه 10 برابر، بر طبق مقررات اقدام خواهد نمود.

به استناد مجموع قوانین و مقررات صندوق رفاه که مهلت سکونت دانشجویان مقطع دکتری تا پایان ترم هشتم تحصیلی و برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا پایان ترم چهارم تحصیلی می‌باشد، بدینوسیله از دانشجویان محترم درخواست می‌گردد با رعایت موارد ذیل نسبت به تخلیه و تحویل خوابگاه تا تاریخ  96/04/15 اقدام نمایند.

  • اخذ فرم تحویل و تخلیه خوابگاه از اداره خوابگاه‌ها واقع در ساختمان خوارزمی، طبقه اول، مدیریت امور دانشجویی، اتاق شماره  112 و 115 و تکمیل و تحویل به واحد مربوطه  
  • تخلیه کلیه وسایل شخصی از خوابگاه  

بدیهی است در صورت عدم تخلیه این اداره علاوه بر محاسبه هزینه 10 برابر، بر طبق مقررات اقدام خواهد نمود.

3 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1460