متن کامل خبر


 
آگهی مزایده نانوایی واقع در پردیس مرکزی

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد نسبت به واگذاری نانوایی واقع در پردیس مرکزی به صورت اجاره اقدام نماید.


آگهی مزایده
دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد نسبت به واگذاری نانوایی واقع در پردیس مرکزی به صورت اجاره اقدام نماید.
علاقمندان می‌توانند جهت بازدید از نانوایی و آگاهی از شرایط عقد قرارداد حداکثر به مدت 10 روز پس از درج آگهی از ساعت 8 الی 12 به آدرس تهران تقاطع چمران و جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس ساختمان خوارزمی، دفتر مدیریت دانشجویی مراجعه نمایند لازم به ذکر است که تلفن 82883129 و 82883029 پاسخگوی سوالات علاقمندان می‌باشد.
سایر شرایط:
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

10 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 881