متن کامل خبر


 
برطبق ضوابط صندوق رفاه وزارت علوم پرداخت اجاره بهای نیمسال اول 97-96 بعد از تاریخ 96/10/01 شامل تخفیف 10% نمی‌باشد

خلاصه خبر: چنانچه دانشجویی از تاریخ فوق به بعد اقدام به پرداخت اجاره بها نموده است، ضروریست نسبت به پرداخت ما به تفاوت اجاره‌بها در سایت پورتال دانشجویی صندوق رفاه اقدام نماید.

با توجه به اینکه برطبق ضوابط صندوق رفاه وزارت علوم پرداخت اجاره بهای نیمسال اول 97-96 بعد از تاریخ 96/10/01 شامل تخفیف 10% نمی‌باشد، چنانچه دانشجویی از تاریخ فوق به بعد اقدام به پرداخت اجاره بها نموده است، ضروریست نسبت به پرداخت ما به تفاوت اجاره‌بها در سایت پورتال دانشجویی صندوق رفاه اقدام نماید.
خوابگاه‌های ملکی:

 • باقری
 • حیدری
 • خداپرست
 • گلشن
 • احمدی روشن
 • کامروا
 • ابراهیمی
 • خلوتی
 • جنبشی
 • زینبیه
 • فاطمیه
 • قائم
 • قدس یک
 • قدس دو
 • قدس سه
 • مومن
 • کوثر
 • نرگس
 • مدرس یک
   
1 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 484