متن کامل خبر


 
درصورت عدم واریز هزینه اجاره بها خوابگاهی (نیمسال دوم و تابستان)، امکان انتخاب واحد برای نیمسال اول 98-97 میسر نخواهد شد

خلاصه خبر: دانشجویان بدهکار تا تاریخ 97/05/25 فرصت دارند برای واریز هزینه اجاره اقدام نمایند.

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان خوابگاهی (غیر دانشکده پزشکی) که تاکنون نسبت به واریز  هزینه اجاره بها خوابگاه (برای  نیمسال  دوم 97-96  و ترم تابستان) اقدام ننموده‌اند می‌رساند، تا تاریخ 97/05/25  فرصت دارند برای واریز هزینه اجاره  اقدام نمایند.
تذکر مهم: درصورت عدم  واریز هزینه، امکان انتخاب واحد برای نیمسال اول  98-97 میسر نخواهد شد.

3 مرداد 1397 / تعداد نمایش : 391