متن کامل خبر


 
هزینه اجاره‌بهای خوابگاه‌های ملکی و استیجاری در نیمسال اول 98-97

خلاصه خبر: هزینه اجاره بهای خوابگاه‌های سطح 1 و 2، سطح 3، سطح 4 و 5، متاهلی سطح 1و 2 و متاهلی سطح 3

هزینه اجاره‌بهای خوابگاه‌های ملکی و استیجاری درنیمسال 98-97

سطح 1 و 2

ظرفیت 10% تخفیف بدون تخفیف ترم اول اضافی روزانه شاغل یا بومی یا بورسیه یا مامور به تحصیل
1 و 2 نفره        
3 و 4 نفره        
5 و 6 نفره        
7 و 8 نفره        
9 نفره به بالا        

 

سطح3

ظرفیت 10% تخفیف بدون تخفیف ترم اول اضافی روزانه شاغل یا بومی یا بورسیه یا مامور به تحصیل
1 و 2 نفره        
3 و 4 نفره        
5 و 6 نفره        
7 و 8 نفره        
9 نفره به بالا        

 

سطح 4 و 5

ظرفیت 10% تخفیف بدون تخفیف ترم اول اضافی روزانه شاغل یا بومی یا بورسیه یا مامور به تحصیل
1 و 2 نفره        
3 و 4 نفره        
5 و 6 نفره        
7 و 8 نفره        
9 نفره به بالا        

 

متاهلی سطح 1 و 2

مستقل/ مشترک 10% تخفیف بدون تخفیف
مستقل    
مشترک    

 

متاهلی سطح 3

مستقل/ مشترک 10% تخفیف بدون تخفیف
مستقل    
مشترک    

 

6 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 1291