متن کامل خبر


 
تمدید ثبت نام وام ودیعه مسکن ویژه دانشجویان روزانه مقطع دکتری روزانه (غیربومی)

خلاصه خبر: این کمک ودیعه مسکن به مبلغ 250 میلیون ریال و ویژه ورودی سال‌های 95-96-97 (آقایان و خانم‌های غیر بومی) می‌باشد.

به اطلاع می‌رساند دانشگاه قصد دارد همچون سال گذشته مبلغ 250/000/000 ریال تسهیلات بعنوان کمک ودیعه مسکن در اختیار دانشجویان متاهل حائز شرایط، فاقد شغل و درآمد که داوطلب استفاده از تسهیلات فوق باشند قرار دهد.
لذا در همین رابطه از متقاضیان مورد اشاره دعوت می‌گردد از مورخ 97/09/17 تا 97/09/21 در ساعات اداری به ساختمان خوارزمی، طبقه اول، مدیریت امور دانشجویی، اداره سراهای دانشجویی (اداره خوابگاه‌ها)، اتاق شماره 103 مراجعه و پرسشنامه مربوط را اخذ تا مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به اینکه امکان پرداخت تا سقف 100 متقاضی فراهم بوده و تعداد متقاضیان در ثبت نام مرحله اول کمتر از 100 می‌باشد، لذا چنانچه مجموع متقاضیان بیش از آن باشد، واگذاری کمک ودیعه مسکن بر اساس سال ورود متقاضی لحاظ می‌شود.

17 آذر 1397 / تعداد نمایش : 443