متن کامل خبر


 
تغییر تاریخ ویزیت دکتر امینی روانپزشک مرکز بهداشت و درمان

خلاصه خبر: ویزیت دکتر امینی چهارشنبه 26 مهر ماه کنسل و به دوشنبه 1 آبان ماه موکول شده است.

ویزیت دکتر امینی چهارشنبه 26 مهر ماه کنسل و به دوشنبه 1 آبان موکول شده است.

26 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1138