پادپخش خبری


 

معاونت فرهنگی و اجتماعی برای پوشش بیشتر رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیت‌های دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس اقدام به تولید پادپخش (پادکست) پادکست خبری کرد.
در این پادپخش‌های خبری، گزیده‌ای از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه طی هر هفته به صورت صوتی در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی، فواد؛ در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.
پادپخش، یکی از فناوری‌‌های تولید و نشر محتوای صوتی است که به وسیله آن می‌توان صدا را در شبکه اینترنت منتشر کرد.

بایگانی پادبخش خبری فواد
شماره تاریخ دریافت
پادپخش شماره 37 97/09/17 الی 97/09/24
پادپخش شماره 36 97/09/10 الی 97/09/17
پادپخش شماره 35 97/09/01 الی 97/09/10
پادپخش شماره 34 97/08/26 الی 97/09/01
پادپخش شماره 33 97/08/19 الی 97/08/26
پادپخش شماره 32 97/08/12 الی 97/08/19
پادپخش شماره 31 97/08/05 الی 97/08/12
پادپخش شماره 30 97/07/21الی 97/07/28
پادپخش شماره 29 97/07/14 الی 97/07/20
پادپخش شماره 28 97/07/07 الی 97/07/14
پادپخش شماره 27 97/07/01 الی 97/07/07
پادپخش شماره 26 97/06/22 الی 97/06/29
پادپخش شماره 25 97/06/15 الی 97/06/22
پادپخش شماره 24 97/06/07 الی 97/06/15
پادپخش شماره 23 97/06/03 الی 97/06/10
پادپخش شماره 22 97/05/27 الی 97/06/03
پادپخش شماره 21 97/05/05 الی 97/05/25
پادپخش شماره 20 97/04/29 الی 97/05/05
پادپخش شماره 19 97/04/22 الی 97/04/29
پادپخش شماره 18 97/04/16 الی 97/04/22
پادپخش شماره 17 97/04/09 الی 97/04/16
پادپخش شماره 16 97/04/01 الی 97/04/08
پادپخش شماره 15 97/03/26 الی 97/03/31
پادپخش شماره 14 97/03/17 الی 97/03/26
پادپخش شماره 13 97/03/11 الی 97/03/17
پادپخش شماره 12 97/03/03 الی 97/03/10
پادپخش شماره 11 97/02/29 الی 97/03/03
پادپخش شماره 10 97/02/22 الی 97/02/29
پادپخش شماره 9 97/02/22 الی 97/02/29
پادپخش شماره 8 97/02/15 الی 97/02/22
پادپخش شماره 7 97/02/15 الی 97/02/22
پادپخش شماره 6 97/02/23 الی 97/02/30
پادپخش شماره 5 97/02/16 الی 97/02/23
پادپخش شماره 4 97/02/09 الی 97/02/16
پادپخش شماره 3 97/02/02 الی 97/02/09
پادپخش شماره 2 97/01/26 الی 97/02/02
پادپخش شماره 1 97/01/19 الی 97/01/26