متن کامل خبر


 
نشست علمی«چگونگی تحقیق و پژوهش در ادبیات نمایشی»

خلاصه خبر:

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، نشست علمی چگونگی تحقیق و پژوهش در ادبیات نمایشی در تاریخ 27 مهرماه سال جاری به همت انجمن علمی دانشجویی ادبیات نمایشی و با سخنرانی پروفسور احمدکامیابی برگزار شد.
کامیابی با تمرکز بر جایگاه زبان در ادبیات نمایشی، توجه هرچه بیشتر به مفاهیم واژگان پارسی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و تاکید کرد: باید در برابر موج ورود کلمات بیگانه که اغلب دچار استحالة معنایی می‌شوند، جوانب احتیاط را رعایت کرد که این مهم تنها از رهگذر شناخت و درک واژگان متعلق به زبان خودی میسر می‌شود؛
وی افزود: تعهد به ادبیات و زبان پارسی که نمایشنامه از مهم‌ترین محمل‌های انتقال و گسترش آن است از ملزوماتی است که دانشجویان ادبیات نمایشی باید آن را مورد توجه قرار دهند و در صدد بازنگری در مکتوبات خویش برایند.
اهمیت رسم‌الخط پارسی و تلاش در جهت حفظ آن از دیگر موضوعاتی بود که به زعم این استاد تئاتر باید مورد التفات بیشتری واقع شود.
26 آبان 1394 / تعداد نمایش : 2506