افراد


 
 • مرضيه حسن زاده بهار
 • مسئول دفتر
 • 82884164
 • جواد حسین زاده
 • سرپرست دفتر حقوقی
 • 82883167
 • منوچهر علی زاده فرد
 • کارشناس مسئول امور قراردادها
 • 82883149
 • علی فولادی
 • کارشناس مسئول دعاوی حقوق
 • 82884121
 • سحر معصوم زادگان
 • کارشناس حقوقی
 • 82883149