متن کامل خبر


 
دریافت رتبه اول هشتمین دوره جایزه دکتر کاردان توسط رساله دانشجوی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی

خلاصه خبر: رساله دانشجوی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی رتبه اول هشتمین دوره جایزه دکتر کاردان دریافت کرد.

بدین وسیله به اطلاع می رساند، رساله خانم دکتر زهرا رحیمی دانش آموخته دکتر برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس با عنوان "طراحی الگوی تدریس مبتنی بر راه حلهای چندگانه، برای تحقق تفکر ریاضی وار در دانش آموزان دوره متوسطه"و به راهنمایی دکتر ابراهیم طلایی در هشتمین دوره جایزه دکتر کاردان حائز رتبه اول شده است.

25 دی 1396 / تعداد نمایش : 728