متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رسانه:خانم فاطمه رضایت، گروه آموزش پرستاری

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه رضایت بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

 • استاد راهنما: استاد محترم جناب اقای دکتر عیسی محمدی
 • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب اقای دکتر فضل الله احمدی
 • استادیار ناظر داخلی دوم: استاد محترم سرکار خانم دکتر افسانه صدوقی
 • استاد،داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر نعیمه سید فاطمی
 • دانشیار ،داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر ترانه تقوی
 • استاد مشاور اول: استاد محترم جناب اقای دکتر مسعود فلاحی خشکناب
 • استاد مشاور دوم: استاد محترم جناب اقای دکتر ونداد شریفی سنجانی
 • استادیار،نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب اقای دکتر حسن ناوی پور
 • مکان: دانسکده علوم پزشکی ساختمان پنجم طبقه چهار سالن سینمار
 • تاریخ: چهارشنبه 97/03/09
 • ساعت: 13/30-15/30
7 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 400