متن کامل خبر


 
سرپرست دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای ابقاء شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر سامان حسینخانی به عنوان سرپرست دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای ابقاء شد.

با حکم رییس دانشگاه، دکتر سامان حسینخانی به عنوان سرپرست دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای ابقاء شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " با عنایت به تغییر نام دانشکده فناوری های برتر موضوع ردیف 1 مصوبه مورخ 8/10/95 کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه و نظر به تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی، به عنوان سرپرست دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای ابقاء می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه، با تدبیر، عزم قوی و مدیریت جهادی و استفاده از تمام توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر در فضای صمیمی و پر از نشاط و امید در ارتقای علمی و معنوی دانشکده و تحقق اهداف دانشگاه موفق و مؤید باشید.

16 فروردین 1396 / تعداد نمایش : 2387