متن کامل خبر


 
انتصاب اعضای شورای راهبری دانشکده علوم و فناوری بین رشته ای

خلاصه خبر: رییس دانشگاه با صدور احکامی، اعضای شورای راهبری دانشکده علوم و فناوری بین رشته ای را منصوب کرد.

رییس دانشگاه با صدور احکامی، اعضای شورای راهبری دانشکده علوم و فناوری بین رشته ای را منصوب کرد.
بر اساس احکام صادره، دکتر امیر البدوی، دکتر یعقوب فتحی پور، دکتر مجید محمدی مقدم، دکتر سعید سمنانیان و دکتر لطف اله نبوی به عنوان اعضای شورای راهبری دانشکده علوم و فناوری بین رشته ای، منصوب شدند.

انتصاب

در بخشی از این احکام در خصوص وظیفه شورای راهبری دانشکده آمده است: وظیفه شورای راهبری دانشکده شناسایی و انتخاب هسته ها و برنامه های پژوهشی بین رشته ای در دانشگاه و همچنین انتخاب برنامه های آموزشی بین رشته ای قوی است که از مهمترین ارکان برنامه راهبردی دانشگاه نیز می باشد.

29 فروردین 1396 / تعداد نمایش : 2318