متن کامل خبر


 
سخنرانی علمی با موضوع آشنایی با تحلیل آسیب تجهیزات صنعتی

خلاصه خبر: سخنرانی علمی با موضوع آشنایی با تحلیل آسیب تجهیزات صنعتی

با همکاری انجمن علمی - دانشجویی بخش مهندسی مواد سخنرانی علمی با موضوع "آشنایی با تحلیل آسیب تجهیزات صنعتی " روز سه شنبه 1396/07/11ساعت 13برگزار می شود. این سخنرانی توسط آقای مهندس احسان پاپن دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس انجام خواهد شد. ایشان در حال حاضر در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب فعالیت می نمایند. در حضور کلیه دانشجویان در این سخنرانی صنعتی توصیه می شود و در ارتقاء دانش و تجربه شما مفید خواهد بود.

5 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1759