متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای رضوان مستوفی - گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی

خلاصه خبر: بررسی فعالیت سلولازی و پکتینازی قارچ جهش یافته Penicillium EZ-ZH390در محیط تخمیر حالت جامد

جلسه دفاع از پایان نامه:رضوان مستوفی                          گروه:مهندسی علوم و صنایع غذایی

عنوان پایان نامه: بررسی فعالیت سلولازی و پکتینازی قارچ جهش یافته  Penicillium EZ-ZH390در محیط  تخمیر حالت جامد

ارائه کننده: رضوانمستوفی

استاد راهنما :  سرکار خانم دکتر زهره حمیدی اصفهانی

استاد مشاور اول :آقای دکتر حسن احمدی گاولیقی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر محمدعلی سحری

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر فاطمه یزدیان

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمد علی سحری

مکان :آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ:10/11/95

ساعت: -/10

چکیده:

پکتین مخلوط پیچیده­ای از پلی­ساکارید هاست که در حدود یک سوم از ماده خشک دیواره سلولی گیاهان دو لپه­ای و تعدادی از تک لپه­ای­ها را تشکیل می­دهد. موقعیت آن در دیواره سلولی در لاملای میانی دیواره سلولی است. پکتینازها گروهی از آنزیم­ها هستند که سوبسترای پکتینی را تجزیه می­کنند. معروف­ترین آنزیم­های پکتیناز آنزیم­های هموگالاکتورونان می­باشند. این آنزیم­ها به شکل طبیعی توسط ریزاندامگان­هایی چون باکتری­ها، قارچ­ها و مخمرها تولید می­شوند. سلولز مهم­ترین منبع انرژی تجدیدپذیر بر روی زمین می­باشد که در گیاهان، باکتری­ها­، جلبک­ها و ... وجود دارد و توسط گروهی از آنزیم­ها به نام سلولاز­ها آبکافت می­شوند. در این پژوهش هدف بررسی توانایی ریزاندامگان Penicillium EZ-ZH390در تولید آنزیم سلولاز و پکتیناز می­باشد. به این منظوربه ترتیب از دو سوبسترای سبوس برنج و پوست پرتقال برای تولید آنزیم های مذکور استفاده شد. در ادامه برای تعیین متغییر های موثر بر تولید آنزیم آزمون غربالگری پلاکت برمن برای دو آنزیم به صورت جداگانه انجام شد و نتایج نشان داد که ریزاندامگان فوق توانایی قابل توجهی در تولید پکتیناز دارد اما قادر به تولید آنزیم سلولاز نمی­باشد. پس از آن به وسیله روش تک فاکتور در یک زمان شرایط برای تولید آنزیم بهینه شد که عبارت بودند از رطوبت 85% و سولفات منیزیم با غلظت 1/0 درصد و در این شرایط فعالیت آنزیم تولید شده حدود 3825 U/gdsبود. پس از آن آنزیم توسط غلظت­های متفاوت اتانول و استون خالص­سازی شد که غلظت 60 درصد اتانول بهترین نتیجه را داد و آنزیم حدود 14 برابر تخلیص شد. در ادامه تاثیر پ-هاش و دما بر فعالیت آنزیم خام و خالص شده بررسی شد و مشخص گردید که آنزیم خام در پ-هاش 5 و دمای 55 درجه سانتی­گراد و آنزیم خالص شده در پ-هاش 5 و دمای 45 درجه سانتیگراد بیشترین فعالیت را دارند. سپس پایداری آنزیم در دمای یخچال مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد فعالیت آنزیم فوق پس از 24 ساعت نگهداری در دمای یخچال به حدود نصف کاهش می­یابد. در انتها هم از آنزیم مورد نظر برای شفاف سازی آب انگور استفاده شد و تاثیر کمی را در شفاف سازی نشان داد و دلیل آن هم عدم وجود آنزیم پکتات لیاز و سلولاز در عصاره می­باشد.

واژه­های کلیدی:پکتیناز، سلولاز، پنی­سیلیومEZ-ZH 390، ، خالص سازی، شفاف سازی، تخمیر حالت جامد

4 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1545