متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم میس الخّیر - گروه خاکشناسی

خلاصه خبر: بیاشناسایی سطوح ژئومورفیکی پلایای ارومیه و تاثیر آنها بر طوفانهای ریزگرد

جلسه دفاع از پایان نامه:میس الخّیر                                                                                 گروه:خاکشناسی

عنوان پایان نامه: بیاشناسایی سطوح ژئومورفیکی پلایای ارومیه و تاثیر آنها بر طوفانهای ریزگرد

ارائه کننده:میس الخّیر

استاد راهنما :  آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال

 استاد مشاور اول :آقای دکتر نیکو حمزه­پور

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر حسینعلی بهرامی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر فرود شریفی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسینعلی بهرامی

مکان :آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ:2/11/95

ساعت: -/10

 

چکیده:

دریاچه ارومیه یکی از مهمترین دریاچه‌های نمکی و بزرگترین دریاچه شور ایران می‌باشد. در حال حاضر به دلیل پسروی و نشست رسوبات در بستر دریاچه بخش‌های وسیعی از اطراف آن به پهنه‌های مسطح یا سطوح پلایایی تبدیل شده‌اند. تاکنون مطالعات زیادی در ارتباط با سطوح پلایا یا ژئومورفولوژی دریاچه ارومیه انجام نشده است؛ بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی و شناسایی سطوح پلایای دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۸ و شناسایی سطوح مستعد به فرسایش بادی می‌باشد. در این پژوهش سطوح مختلفی را که در محدوده شمال شرق به جنوب دریاچه قرار می‌گیرند با استفاده از تصاویر ماهواره و نرم‌افزارهای Google Earthو ARCGISجداسازی شده و مرزهای این سطوح با مرزهای واقعی در صحرا مطابقت داده شد؛ همچنین ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک‌های محدوده مطالعه‌شده از جمله بافت، چگالی ظاهری، درصد اشباع، مقاومت خاک‌ها، توزیع اندازه و پایداری خاکدانه‌ها و رابطه این ویژگی‌ها با مقاومت خاک‌ها در مقابل فرسایش بادی بررسی شد. با توجه به بررسی‌های انجام شده نقشه واحدهای ژئومورفولوژی پلایای دریاچه ارومیه و نقشه توزیع پایداری سطوح محدوده مطالعه‌شده با استفاده از نرم‌افزار ARCGISرسم گردید. نتایج نشان دادکه در محدوده مطالعه‌شده سطوح پلایای مختلفی از جمله زمین‌های کشاورزی و پهنه‌های بوته‌ای-چمنی، پهنه‌های ماسه‌ای و سنگ‌ریزه‌ای، پهنه‌های گلی-گلی نمکی، پهنه‌های ماسه‌ای-نمکی، دلتافن و ناحیه مرطوب مشاهده شده است. پهنه‌های ماسه‌ای نمکی در شرق و جنوب شرق دریاچه مستعدترین سطوح در مقابل فرسایش بادی بوده که پتانسیل بسیار بالایی برای تولید گرد و غبار و حتی توفان‌های ماسه‌ای و نمکی داشته‌اندو این ریزگردها مناطق و همچنین زمین‌های کشاورزی اطراف دریاچه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

واژه‌‌های کلیدی:پلایا، دریاچه ارومیه، فرسایش، گرد و غبار، سطوح ژئومورفولوژی.

 

4 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1649