متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم هستی معتمد - گروه علوم دامی برگزار می شود.

خلاصه خبر: پویش ژنومی صفات ایمنی در مرغ با استفاده از روش های بیزین

جلسه دفاع از پایان نامه:هستی  معتمد                                                گروه:علوم دامی اصلاح نژاد دام

عنوان پایان نامه: پویش ژنومی صفات ایمنی در مرغ با استفاده از روش های بیزین

استاد راهنما :  آقای دکتر علیرضا احسانی

 استاد مشاور اول :آقای دکتر علی اکبر مسعودی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر رسول واعظ ترشیزی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمد رزم کبیر

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر رسول واعظ ترشیزی

مکان :کلاس 1

تاریخ:13/11/95

ساعت: 9:30

11 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1579