متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب عسگری گندمانی - گروه علوم دامی برگزار می شود.

خلاصه خبر: پویش ژنومی صفت باقیمانده مصرف خوراک در مرغ با استفاده از روش های بیزین

جلسه دفاع از پایان نامه:زینب عسگری گندمانی                                    گروه:علوم دامی اصلاح نژاد دام

عنوان پایان نامه: پویش ژنومی صفت باقیمانده مصرف خوراک در مرغ با استفاده از روش های بیزین

استاد راهنما :  آقای دکتر علیرضا احسانی

 استاد مشاور اول :آقای دکتر علی اکبر مسعودی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر رسول واعظ ترشیزی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمد رزم کبیر

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر رسول واعظ ترشیزی

مکان :کلاس 1

تاریخ:13/11/95

ساعت: 9

 

11 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1627