متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای یعقوب محمودی _ گروه: مهندسی منابع آب

خلاصه خبر: بهینه سازی نوع و موقعیت مکانی بهترین اقدامات مدیریتی به منظور کاهش بار مواد مغذی ورودی به دریاچه زریبار

جلسه دفاع از پایان نامه: یعقوب محمودی                                                    گروه:  مهندسی منابع آب 

عنوان پایان نامه:  بهینه­سازی نوع و موقعیت مکانی بهترین اقدامات مدیریتی به منظور کاهش بار مواد مغذی ورودی به دریاچه زریبار

ارائه کننده: یعقوب محمودی  

استاد راهنمای اول :  آقای دکتر مجید دلاور

  استاد ناظر داخلی:آقای دکتر حامد کتابچی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر امید برزگ حداد         

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سعید مرید

مکان : آمفی تئاتر 1

تاریخ: 96/03/27

ساعت: 13:30

چکیده

آلودگی منابع آب در اثر فعالیت­های کشاورزی، دامداری و صنعتی در حوضه­های آبریز و مشکلات روز­افزون کیفی سیستم­های آبی، ازجمله مهم­ترین مسائل در مدیریت و بهره­برداری از منابع آبی محسوب می­گردد. نمونه بارز چنین مساله­ای در کشور در دریاچه زریبار قابل مشاهده می­باشد. ورود بیش­از­حد مواد مغذیبه دریاچه سبب رشد فراوان جلبک و ایجاد نیزار در سطح آن شده و علت اصلی پتانسیل بالای تغذیه­گرایی در این دریاچه می­باشند. ازجمله رویکرد­های مطرح در زمینه حل مساله تغذیه­گرایی دریاچه­ها و پیکره­های آبی، شناسایی مناطق آلاینده غیر نقطه­ای بحرانی و بررسی کارآییبهترین اقدامات مدیریتی (BMPs) در این مناطق به لحاظ کاهش بار مواد مغذی و هزینه­های اجرایی آن­ها می­باشد.هدف اصلی در این تحقیق، بهینه­سازی نوع و موقعیت مکانی BMPهاجهت کاهش بار مواد مغذی ورودی به دریاچه زریبار تحت شرایط عدم قطعیت، به­منظور بهبود شرایط دریاچه می­باشد.در این راستا از یک رویکرد شبیه‌سازی-بهینه­سازی (S-O) حاصل از تلفیق مدل شبیه­سازی SWATبه­منظور شبیه‌سازی بار مواد مغذی ورودی به دریاچه و یک مدل بهینه­سازی الگوی مکانی BMPها مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند­هدفه (NSGA-II)، استفاده شد. در این رویکرد الگوی بهینه اقدامات مدیریتی با توجه به اهداف سه‌گانه حداکثرسازی سود خالص بخش کشاورزی و حداقل­سازی بار نیتروژن و فسفر ورودی به دریاچه تعیین گردید.همچنین به‌منظور منعکس کردن اثر عدم قطعیت­های موجود در مدل S-O، شامل عدم قطعیت مرتبط با مدل شبیه­سازی و ضرایب و داده­های مورد استفاده در فرمول‌بندی مدل بهینه­سازی، از روش برنامه­ریزی احتمالاتی بازه­ای فازی (IFPP) استفاده گردید.در این تحقیق طیف متنوعی از BMPها بررسی و در نهایت به بهینه­سازی الگوی مکانی اقداماتی مدیریتی از قبیل مدیریت انواع کود به تفکیک فسفاته، نیتراته و حیوانی و به‌علاوه مدیریت آبیاری و نیز تعیین نوع شخم­زنی از میان سه نوع شخم شامل دیسک، کولتیواتر و شخم­زنی حفاظتی پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل قطعی نشان­ داد که با اعمال اقدامات مدیریتی منتخب با الگوی مکانی بهینه مجموع بار کل فسفر و نیتروژن در خروجی حوضه به ترتیب 5/2 و 6/23 درصد کاهش می­یابد و درآمد خالص بخش کشاورزی با کاهش 6/19 درصدی روبه­رو خواهد شد.از طرفی دیگر بر اساس نتایج مدل غیر قطعی با اعمال اقدامات مدیریتی با الگوی مکانی بهینه، به­منظور رسیدن به اهداف کاهش بار مواد مغذی، کاهش حدوداً 2/0 تا 45/2 درصدی بار کل نیتروژن و کاهش 21 تا 29 درصدی بار کل نیتروژن انتظار می­رود. کل درآمد ناخالص در حدود 7/0+ تا 8/6- تغییرات وجود دارد. بر این اساس حداقل 16 تا 29 درصد از زمین­های کشاورزی آبی نیازمند مدیریت مؤثر آبیاری و اکثر مناطق کشاورزی نیازمند مدیریت کود و شخم­زنی خواهند بود.

کلمات کلیدی: دریاچه زریبار، مواد مغذی، مدل SWAT، بهترین اقدامات مدیریتی، بهینه­سازی، عدم قطعیت

27 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1351