متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای موسی ایزد پناه - گروه: علوم باغبانی

خلاصه خبر: بررسی اثر نسبت های کلسیم به منیزیم و pH محلول غذایی بر کیفیت گل رز رقم دولسویتا در شرایط آبکشت

جلسه دفاع از پایان نامه: موسی ایزد پناه                                                                                      گروه: علوم باغبانی

عنوان پایان نامه:  بررسی اثر نسبت های کلسیم به منیزیم و pH محلول غذایی بر کیفیت گل رز رقم دولسویتا در شرایط آبکشت

ارائه کننده: موسی ایزدپناه          

استاد راهنما :  آقای دکتر علیرضا بابایی

استاد مشاور: دکتر رسول راهنمایی

  استاد ناظر داخلی:آقای دکتر محمدتقی عبادی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر مصطفی عرب         

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمدتقی عبادی

مکان : آمفی تئاتر 1

تاریخ: 96/4/11

ساعت: -/10

چکیده:

در دهه‌های اخیر، نیازهای بشر از غذا، پوشاک و مسکن فراتر رفته و بسیاری از محصولاتی که تا چندی پیش به عنوان کالای لوکس مطرح بوده‌اند، جزیی از ضروریات زندگی شده‌اند. در این مسیر، گروهی از کالاهای لوکس که جایگاه مناسبی پیدا کرده‌اند گل‌های شاخه بریده هستند که تقاضای روز افزون، صنعت تولید آنها را به شدت گسترش داده و زمینه اشتغال بسیاری را نیز فراهم کرده است. تولید گیاهان زینتی تجارتی جهانی است و افزایش قابل توجهی در تولید ناخالص اقتصادی بسیاری از کشور‌ها بوجود آورده است.در بین گیاهان زینتی، گل رز جایگاه ویژه‌ای دارد. کشت و کار گل رز به منظور تولید گل شاخه بریده، گیاهان گلدانی، فضای آزاد و اسانس انجام می‌گردد که در این بین از لحاظ ارزآوری بخش شاخه بریده جایگاه ویژه‌ای دارد. گل رز یکی از زیباترین و پرطرفدارترین گل های زینتی جهان می باشد که به علت پایداری، طولانی بودن دوره گلدهی و از همه مهم‌تر زیبایی، مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، گل بریده آن امروزه جزو پرفروش ترین گل‌های زینتی محسوب می‌شود. در ایران نیز گل رز به طور وسیع به صورت هیدروپونیک تولید می‌شود. از این رو رشد و کیفیت رز به طور گسترده‌ای به وسیله مدیریت تغذیه تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بهترین مدیریت کود برای محصولات گلخانه‌ای این است که هم نیاز محصول و هم روش کاربرد کود در نظر گرفته شود. بنابراین برای تضمین یک عملکرد خوب و جلوگیری از اتلاف مواد مغذی، داشتن دانش نیازهای معدنی گیاهی ضروری است. بررسی‌های اخیر نشان داده است که خشکسالی‌های متوالی و برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی موجب کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و کیفیت آن، از جمله افزایش شدید شوری و تغییر ترکیب یونی شده است. مهم ترین تغییر در ترکیب یونی افزایش نسبی یون منیزیم نسبت به یون کلسیم است. کاهش این مقدار به مقادیر کمتر از یک، بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک اثر منفی دارد و با بر هم زدن توازن تغذیه‌ای باعث کاهش عملکرد گیاهان می‌شود. آنالیز بیش از 6200 نمونه آب آبیاری در 11 استان کشور نشان داده است که در حدود 55 درصد از آب‌های مورد بررسی، نسبت کلسیم به منیزیم به کوچکتر از یک کاهش یافته است. از این رو، استفاده از آب‌های نامتعارف برای آبیاری غیرقابل اجتناب است و ضروری است که اثر آن‌ها بر کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی بررسی گردد. با توجه به اهمیت کلسیم و منیزیم در تغذیه گیاه و محدودیت منابع آب آبیاری با کیفیت مناسب برای تولید محصولات کشاورزی و در نتیجه ضرورت استفاده از آب‌های آبیاری با کیفیت پایین و همچنین اثری که pHآب بر روی رنگیزه‌های تشکیل دهنده‌ی رنگ دارد، در این پژوهش اثر نسبت‌های مختلف کلسیم به منیزیم و pHمحلول غذایی بر عملکرد و کیفیت گل رز رقم دلس ویتا در شرایط آبکشت بررسی می‌شود.  بر همین اساس آزمایشی در قالب بلوک‌های کاملا تصادفی و با هشت تیمار و سه تکرار که برای هر تیمار 5 بوته در نظر گرفته شد، طراحی و در گلخانه‌ی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید. نتایج بدست آمده در این آزمایش نشان داد که تیمارها اثر معنی داری بر روی صفات اندازه گیری شده داشتند. نسبت های بالای Ca/Mgو سطح pHبالا باعث بهبود عملکرد کمی و کیفی گل رز شاخه بریده رقم دولسویتا در شرایط هیدروپونیک شدند. از این رو نسبت Ca/Mgبرابر 5 و pHبرابر 5.9 برای گل رز شاخه بریده رقم دولسویتا در شرایط هیدروپونیک پیشنهاد می‌شود.

واژه­های کلیدی: گل شاخه بریده رز، Ca/Mg، pH، دولسویتا، شرایط هیدروپونیک

 

7 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1377