متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم الهام سفلایی شهر بابک، گروه اقتصاد کشاورزی

خلاصه خبر: تحلیل آثار افزایش قیمت نان بر امنیت غذایی خانوارهای ایران

جلسه دفاع از پایان نامه:الهام سفلایی شهر بابک                                                            گروه:  اقتصاد کشاورزی

عنوان پایان نامه: تحلیل آثار افزایش قیمت نان بر امنیت غذایی خانوارهای ایران

ارائه کننده : الهام سفلایی شهر بابک

استاد راهنما :  آقای دکتر سید حبیب الله موسوی  

 استاد مشاور اول : آقای دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی

  استاد ناظر داخلی:آقای دکتر حامد نجفی علمدارلو

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر مجید احمدیان

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حامد نجفی علمدارلو

مکان : آمفی تئاتر2

تاریخ: 96/4/11

ساعت: 8

چکیده:

غذا و تغذیه از جمله نیازهای بنیادی جامعه­ی بشری است، که تأمین آن تحت مقوله­ی امنیت غذایی از مسائل چالش­برانگیز در
میان کلیه­ی کشورهای جهان است. هم­چنین تغییرات سال­های اخیر قیمت جهانی غذا اهمیت بحث در زمینه­ی امنیت غذایی را بیش از پیش نموده­است. همراه با دستاوردهای مختلف، موضوع امنیت غذایی هنوز در سطح جهان حل نشده باقی مانده­است. ایران نیز یکی از کشورهایی است که دارای تمایل به کسب امنیت غذایی کامل در تمامی خانوارها است. پدیده­ی افزایش قیمت مواد غذایی و تغییرات ناشی از آن، دارای تبعات گسترده­ای در زمینه­ی امنیت غذایی و مواد غذایی دریافتی است. در این میان، بخش کشاورزی یکی از آسیب­پذیرترین مؤلفه­های متأثر از تغییرات مذکور مطرح می­گردد. از آنجایی که تولید فرآورده­های کشاورزی در بخش صنایع غذایی انواع آشامیدنی نسبت به تغییرات قیمت انعطاف­پذیری بسیاری دارد، لذا تغییرات قیمت صنایع مذکور، مهمترین عامل دگرگونی سالانه­ی امنیت غذایی به شمار می­رود. از این­رو، آگاهی از پیامدهای تغییرات قیمتی کالاهای اساسی مصرفی و ارزیابی راهبردهای تطبیق و سازگاری با این دگرگونی­ها، نقش ثمر بخشی در کاهش خسارات احتمالی ناشی از واقعه­ی یادشده خواهد داشت. بنابراین در بدایت امر، جهت وسع دید دو ماتریس حسابداری اجتماعی ایران در سال­های 1385 و 1390 در نظر گرفته­شد. جهت گستردگی بخش­های دو ماتریس یادشده، تجمیع فعالیت­های آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این ارزیابی بر گردآوری اطلاعات طبقه­بندی بین المللی ISICبراساس جدیدترین نسخه در جهان منجر شد. پس از آن با بکارگیری رهیافتAggregation Plan بخش­های دو ماتریس فوق­الذکر مورد تجمیع قرار گرفت. از آنجایی که ماتریس­های تجمیع شده مستلزم تراز در همه­ی سطرها و ستون­ها هستند، از دو مدل RASو Cross-Autropyجهت امر مذکور استفاده شد. با توجه به این رویکرد، در پژوهش حاضر، به ارزیابی پیامدهای افزایش قیمت کالای نان بر امنیت غذایی ایران پرداخته شد. سپس در مرحله­ی بعد، چگونگی تفکیک فعالیت نان در دو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 و 1390 مرود سنجش قرار گرفت. بدین منظور از رهیافت ولکسی استفاده سد. در گام بعد مطالعه­ی از ماتریس­های تفکیک شده در اولویت کار قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از دو الگوی RASو Cross-Autropyتراز نهایی هر دو ماتریس نامبرده مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین­گونه به منظور بررسی افزایش قیمت نان، چهار سناریو 25، 50، 75 و 100 درصدی معین گردید. پس از آن جهت پیش بینی تغییرات افزایش قیمت کالای مذکور، از دو رهیافت قیمتی و تعادل عمومی قابل محاسبه به سبب کارایی بالای آن­ها بهره برده شد. آن­گاه از شاخص IDRبرای بار نخست در ایران جهت تحلیل امنیت غذایی استفاده شد. سپس به علت فقدان شاخصی که امنیت غذایی تک تک افراد را بررسی کرده و سلامت آن­ها را مدنظر قرار دهد، شاخص نوین تدوین گردید و امنیت غذایی آحاد جامعه مورد تحلیل قرار گرفت. ماحصل نتایج سنجش مذکورنشان داد که، از سویی با توجه به تفاوت کم بین مقادیر حداقل و حداکثر تغییر شاخص نرخ وابستگی به واردات در سناریوهای مختلف می­توان استنباط نمود که وضعیت امنیت غذایی ایران دارای پراکندگی نسبتا کمی خواهد­بود. شاید علت این تفاوت مربوط به دهک‌های بالا و پایین درآمدی باشد. از این­رو پیشنهاد می­شود در بلندمدت همگام با افزایش قیمت نان، تسهیلاتی جهت افزایش میزان حداقل امنیت غذایی با توجه به دهک­های درآمدی فراهم آید. از سوی دیگر، افزایش سطح قیمت نان از طریق کاهش مصرف این کالا دارای پیامد منفی بر درشت­مغذی­های چربی، پروتئین و ریز­مغذی­های کلسیم، ویتامین آ و انرژی خواهد­بود. لیکن مطلب خوشایند این است که، به صورت میانگین، میزان آهن، ریبوفلاوین و ویتامین آ به سوی ایمن­سازی غذایی تمایل پیدا خواهند­نمود. لازم به ذکر است میزان چربی، پروتئین، کلسیم و انرژی دریافتی به سمت ناامنی غذایی میل خواهند­کرد. با این حال، اتخاذ راهکارهایی همچون جانشین­سازی موادغذایی با میزان چربی کاهنده تا اندازه­ی 80 گرم و نیز اعمال تأمین­کننده­های پروتئین  تا مقدار 56 گرم و هم­چنین اولویت مصرف لبنیات، سبزیجات و غذاهای دریایی جهت کسب کلسیم افزون­تر و به همین ترتیب امن­سازی انرژی به اندازه­ی 2381 کیلوکالری، به جبران زیان مذکور مبادرت خواهد­ورزید.

 

واژه‌های کلیدی: امنیت غذایی، تغییرات قیمت، عملکرد مواد مغذی، تعادل عمومی قابل محاسبه، مصرف نان

 

 

 

12 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1350