متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی صدیق کیا، گروه سازه های آبی

خلاصه خبر: بررسی شاخص­های اکوهیدرولیکی قزل آلای خال قرمز در ایران (مطالعه موردی : پارک ملی لار)

جلسه دفاع از رساله: مهدی صدیق کیا                                                                                 گروه: سازه های آبی         

عنوان رساله:  بررسی شاخص­های اکوهیدرولیکی قزل آلای خال قرمز در ایران (مطالعه موردی : پارک ملی لار)

ارائه کننده: مهدی صدیق کیا

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر سید علی ایوب زاده    

استاد راهنمای دوم:  آقای دکتر اصغر عبدلی

  استاد مشاور اول : آقای دکتر مهدی مظاهری

  استاد مشاور اول : آقای مهندس محمد قلی زاده

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر جمال محمد ولی سامانی   

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر علی باقری      

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر بهرام حسن­زاده کیابی    

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر مهدی یاسی 

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر جمال محمد ولی سامانی

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 96/4/26

28 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1525