متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن حمیدی رزی - گروه سازه های آبی

خلاصه خبر: شبیه سازی و پیش بینی تراز سطح آب و هیدرو دینامیک دریاچه ارومیه تحت سناریوهای مختلف

جلسه دفاع از پایان نامه: حسن حمیدی رزی                                                                               گروه: سازه­های آبی

عنوان پایان نامه:  شبیه­سازی و پیش بینی تراز سطح آب و هیدرو دینامیک دریاچه ارومیه تحت سناریوهای مختلف

ارائه کننده: حسن حمیدی رزی

استاد راهنما :  آقای دکتر مهدی مظاهری

استاد مشاور: آقای دکتر جمال محمد ولی سامانی  

  استاد ناظر داخلی:آقای دکتر مجید دلاور   

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر          

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مجید دلاور

مکان : آمفی تئاتر 1

تاریخ: 96/4/31

ساعت: 9:30

9 مرداد 1396 / تعداد نمایش : 1298