متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله آقای عزیز تراهی - گروه علوم باغبانی

خلاصه خبر: پاسخ فیزیولوژیک نحل خرما (Phoenix dactylifera) رقم استعمران به ریز گردها

جلسه دفاع از رساله: عزیز تراهی                                                                           گروه: علوم باغبانی         

عنوان رساله:  پاسخ فیزیولوژیک نحل خرما (Phoenix dactylifera(رقم استعمران به ریز گردها

ارائه کننده: عزیز تراهی

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر کاظم ارزانی    

استاد مشاور اول  :  آقای دکتر نوراله معلمی   

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر عباس یداللهی 

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر حسینعلی بهرامی   

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر کوروش وحدتی      

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر داراب حسنی     

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر عباس یداللهی  

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 96/5/08

9 مرداد 1396 / تعداد نمایش : 1652