متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم صحرا محمدی مهر - گروه: ترویج وآموزش کشاورزی

خلاصه خبر: رفتار زیبایی شناسی محیط زیست طبیعی: تحلیل روانشناختی از دیدگاه روستاییان استان کرمانشاه

جلسه دفاع از پایان نامه: صحرا محمدی مهر                                                                گروه: ترویج و آموزش کشاورزی

عنوان پایان نامه: رفتار زیبایی شناسی محیط زیست طبیعی: تحلیل روانشناختی از دیدگاه روستاییان استان کرمانشاه

ارائه کننده:  صحرا محمدی مهر           

استاد راهنما :  آقای دکتر مسعود بیژنی  

استاد مشاور:دکتر عنایت عباسی

  استاد ناظر داخلی:آقای دکتر همایون فرهادیان

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر علیرضا پورسعید

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر همایون فرهادیان

مکان : آمفی تئاتر 2

تاریخ: 96/6/8

ساعت: -/9

6 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1300