متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید کریم زادگان - گروه: بیوتکنولوژی

خلاصه خبر: بررسی تأثیر هم زمان دو فاکتور متیل جاسمونات و دما بر میزان بیان موقت پروتئین¬های نوترکیب

جلسه دفاع از پایان نامه:  وحید کریم­زادگان                                                                                گروه: بیوتکنولوژی  

عنوان پایان نامه:  بررسی تأثیر هم زمان دو فاکتور متیل جاسمونات و دما بر میزان بیان موقت پروتئین­های نوترکیب

 ارائه کننده: وحید کریم زادگان

استاد راهنما :  آقای دکتر مختار جلالی جواران  

استاد مشاور: دکتر مسعود شمس بخش

  استاد ناظر داخلی:آقای دکتر نیما احمدی   

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر امیر موسوی          

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر نیما احمدی   

مکان : آمفی تئاتر 2

تاریخ: 96/06/06

ساعت:9:30

6 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1231