متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مرجان سمائی-گروه: زراعت

خلاصه خبر: بررسی تحمل ارقام و ژنوتیپ های سیب زمینی به تنش کم آبی

جلسه دفاع از رساله: مرجان سمائی                                                                                      گروه: زراعت          

عنوان رساله:  بررسی تحمل ارقام و ژنوتیپ­های سیب­زمینی به تنش کم آبی

ارائه کننده: مرجان سمائی  

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی     

استاد راهنمای دوم   :  آقای دکتر احمد موسی­پور گرجی

  استاد مشاور اول: آقای دکتر اسکندر زند

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر زین­العابدین طهماسبی سروستانی 

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر مجید آقا علیخانی   

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمدرضا حسن دخت       

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر محسن خدادادی     

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مجید آقا علیخانی  

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 96/6/28

21 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1223