متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهناز تاجری مقدم-گروه: ترویج و آموزش کشاورزی

خلاصه خبر: عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران: نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت

جلسه دفاع از پایان نامه: مهناز تاجری مقدم                                               گروه: ترویج و آموزش کشاورزی

عنوان پایان نامه: عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران: نقش واسطه­ای انگیزه پیشرفت

ارائه کننده: مهناز تاجری مقدم           

استاد راهنما :  آقای دکتر عنایت عباسی

استاد مشاور: دکتر محمد چیذری

  استاد ناظر داخلی:آقای دکتر همایون فرهادیان

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر مهتاب پورآتشی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر همایون فرهادیان

مکان : آمفی تئاتر 1

تاریخ: 96/6/15

ساعت: 10/30

21 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1660