متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله خانم سعیده قادری - گروه: حشره شناسی کشاورزی

خلاصه خبر: ارزیابی خسارت مینوز برگ گوجه فرنگی(Lepidoptera: Gelechiidae) Tuta absoluta در منطقه ورامین

جلسه دفاع از رساله: سعیده قادری                                                                     گروه: حشره شناسی کشاورزی          

عنوان رساله:  ارزیابی خسارت مینوز برگ گوجه فرنگی(Lepidoptera: Gelechiidae)   Tuta absoluta  در منطقه ورامین

ارائه کننده: سعیده قادری

استاد راهنمای اول (اصلی) :  آقای دکتر یعقوب محرمی­پور     

استاد راهنمای دوم:  آقای دکتر شهریار عسگری  

  استاد مشاور اول : Prof. Gadi Reddy

  استاد مشاور اول :

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر سعید محرمی­پور

استاد ناظر داخلی: آقای دکتر حمیدرضا حاجی قنبر

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر جعفر محقق نیشابوری

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر حسین اللهیاری

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سعید محرمی­پور

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 96/7/1

زمان: 14

26 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1409